Åpningstider

 Åpent hostferie 2022, 12:00 til 18:00, fra 2 til 9 oktober.