Åpningstider

 

Mai

Søndag 1. fra 12:00 til 18:00

Lørdag/søndag 7/8 fra 12:00 til 18:00

Lørdag/søndag 14/15 fra 12:00 til 18:00

Mandag 16. fra 12:00 til 18:00

Tirsdag 17. fra 12:00 til 18:00

Lørdag/søndag 21/22 fra 12:00 til 18:00

Torsdag 26. fra 12:00 til 18:00

Fredag 27. fra 12:00 til 18:00

Lørdag/søndag 28/29 fra 12:00 til 18:00

 

Juni

Lørdag/søndag 4/5 fra 12:00 til 18:00

Mandag 6. fra 12:00 til 18:00

Lørdag/søndag 11/12 fra 12:00 til 18:00

 

Åpent 7 dager i uke fra lørdag 18. juni til onsdag 18. august.